Generalforsamling

Det blir ekstraordinær generalforsamling for Karlsrud Skoles Musikkorps onsdag 23. august kl. 18.30 i kantinen til Karlsrud skole.

Her finner dere dokumentene som hører med:
 
Det blir ordinær generalforsamling for Karlsrud Skoles Musikkorps mandag 27. februar kl. 18.30 i kantinen til Karlsrud skole.

Her finner dere dokumentene som hører med:

Innkalling m/agenda
Styrets årsberetning
Regnskap 2016 og budsjett 2017
Revisjonsberetning
Valgkomiteens innstilling
Saker til behandling
Fullmakt

– – – – – – – –

Presentasjon Generalforsamling og Foreldremøte
Protokoll Generalforsamling
Notater fra møtene