Kontaktinformasjon

Mail: karlsrud.musikkorps@gmail.com

Korpstelefonen: 907 26 038 (NB – send kun sms, telefonen er kun i bruk under samspill).

Ved beskjeder utenom sampsill, send sms til Hovedkorpsleder: Heidi F. Andersen – 91612778, mail: ksm.korpsledere@gmail.com.

Ved beskjed for enkelttimer så tas dette direkte med instruktøren

Fakturaadresse:
Karlsrud skoles musikkorps
c/o Trond Andersen
Østerliveien 52A
1153 Oslo