Korpsledere

Her en liste over korpslederne som er sammen med barna på øvinger, konserter og arrangementer.

Mailadresse til Hovedkorpsleder: ksm.korpsledere@gmail.com

Ved fravær skal det sendes sms til hovedkorpsleder

Korpsledere
Navn Mobil Funksjon
Vibeke L. Paulsen 90089550 Hovedkorpsleder
Bård Myhre 91739801 Korpsleder JK og AK
Anne Margrethe Fjære 99579803
Audun Klarholm Nilsen 90143143 Slagverkansvarlig
Gaute Bergmo 91607956
Heidi Johansen 91877397
Frida Asker Krogh 90205747