Ressursgrupper

Følgende sitter i korpsets ressursgrupper.

Gruppe Navn Telefon Epost
Arrangementskomite Ida Danielsen Hasselgård (leder) 91353558 ksm.arrangement@gmail.com
Arrangementskomite Torunn Stalheim 40454786
Arrangementskomite Trine Aarum 92429073
Loppegruppe Steinar Andreassen (leder) 90639795 ksm.loppa@gmail.com
Loppegruppe Kaja Holm 47305838
Loppegruppe Ulla Kjær Krohn 92093073
Loppegruppe Britt Karin Rindalsholt 92815745
Loppegruppe Eivind Mork 40218166
Materialforvalter ksm.materialforvalter@gmail.com
Materialforvalter ksm.materialforvalter@gmail.com
Revisor Audun Klarholm Nilsen 90143143 ksm.revisor@gmail.com
Tillitvalgt fra hovedkorpset Thomas Lorentzen Bannister ksm.tillitsvalgt@gmail.com
Tillitvalgt fra hovedkorpset Synne Therese Paulsen ksm.tillitsvalgt@gmail.com
Turkomite ksm.tur@gmail.com
Uniformsgruppe Siri Skrøder (leder) 90520072 ksm.uniform@gmail.com
Uniformsgruppe Heidi Olsen 91827430
Uniformsgruppe Anita Haugan 91910242
Valgkomite Karine Bjørnsen 91127241 ksm.valg@gmail.com
Valgkomite