Ressursgrupper

Følgende sitter i korpsets ressursgrupper.

Gruppe Navn Telefon Epost
Arrangementskomite Ida Danielsen Hasselgård (leder) 91353558 ksm.arrangement@gmail.com
Arrangementskomite Torunn Stalheim 40454786
Arrangementskomite Trine Aarum 92429073
Arrangementskomite Cecilia Skepp-Antonisen 98473696
Loppegruppe Steinar Andreassen (leder) 90639795 ksm.loppa@gmail.com
Loppegruppe Kaja Holm 47305838
Loppegruppe Ulla Kjær Krohn 92093073
Loppegruppe Britt Karin Rindalsholt 92815745
Loppegruppe Eivind Mork 40218166
Materialforvalter Knut Erik Skepp-Antonisen 90776137 ksm.materialforvalter@gmail.com
Materialforvalter Thomas Holstad 92438438 ksm.materialforvalter@gmail.com
Revisor Audun Klarholm Nilsen 90143143 ksm.revisor@gmail.com
Tillitvalgt fra hovedkorpset Jakob Norbakken ksm.tillitsvalgt@gmail.com
Tillitvalgt fra hovedkorpset Hedda Krogh-Nilsen ksm.tillitsvalgt@gmail.com
Turkomite ksm.tur@gmail.com
Uniformsgruppe Siri Skrøder (leder) 90520072 ksm.uniform@gmail.com
Uniformsgruppe Heidi Olsen 91827430
Uniformsgruppe Anita Haugan 91910242
Valgkomite Karine Bjørnsen 91127241 ksm.valg@gmail.com
Valgkomite